Hello Kitty Katherine Fashion Sneaker

  • Canvas
  • Rubber sole
  • Hello Kitty Fashion Sneaker
  • Authentic Hello Kitty Prints
  • Fashion Sneaker with Authentic Hello Kitty Prints